Kardiovaskularni centar

 

Kardiovaskularni centar osnovan je 1967. godine i od tada svim građanima grada Trsta i okolice pruža usluge prevencije, dijagnoze i liječenja kardiovaskularnih bolesti.

Kardiovaskularni centar je sastavni dio Ustanove za zdravstvene usluge br.1 u Trstu i usko surađuje sa Sveučilištem u Trstu, te je dio Odjela za kardiologiju šireg gradskog područja koji uključuje kardiološke službe u Sveučilišnoj bolnici u Trstu te Bolnice u Gorici i Monfalconeu. To je ujedno i centar u kojem se provodi Program za specijalističko usavršavanje iz kardiologije.

Smješten je u Bolnici Maggiore u samom centru grada Trsta.

Liječnička ekipa sastoji se od deset kardiologa koje vodi dr. Andrea Di Lenarda dok je medicinsko osoblje predvođeno sestrom Donatellom Radini. Bolničko osoblje raspoređeno je po kliničkim područjima sa posebnim skupinama bolesnika.


Klinička područja djelovanja

 • Klinika za vanjske korisnike specijalizirana za ishemičnu bolest srca, zatajenje srca, kardiomiopatiju, terapije antikoagulantima, sportsku medicinu i urođenu srčanu manu kod odraslih.
 • Elektrokardiogram
 • Ambulatna kontrola krvnog tlaka 
 • EKG pretraga pod naporom
 • Ergometrija i ispitivanje plućne funkcije
 • Transtorakalna i transezofagusna 2D/3D ehokardiografija
 • Dobutaminska stresna ehokardiografija
 • Arterijska i venska color dopler pretraga 
 • Bolničko osoblje specijalizirano za zatajenje srca – terapiju antogoagulantima – urođenu srčanu manu kod odraslih
 • Istraživanja u suradnji sa: Sveučilištem u Trstu, Talijanskom federacijom kardiologa i Nacionalnom udrugom bolničkih liječnika kardiologa (ANMCO).


Ciljevi 

 • Promicanje brige o kardiovaskularnom zdravlju kroz edukaciju o zdravijem načinu života s ciljem prevencije kardiovaskularnih bolesti.
 • Klinička i instrumentalna dijagnostika te rano otkrivanje i liječenje kardiovaskularnih bolesti po najvišim standardima.
 • Pružanje adekvatnih i učinkovitih usluga koje su pristupačne i prihvatljive za pacijente
 • Promidžba edukacije kardioloških pacijenata te njihovo osvještavanje naglašavajući važnost aktivnog i odgovornog sudjelovanja u upravljanju vlastitim zdravstvenim stanjem.

 

Radno vrijeme Kardiovaskularnog centra:
Od ponedjeljka do petka Od 8:00 do 20:00 sati
Telefon: +39 040 3992902
e-mail: ccv@ass1.sanita.fvg.it


Možete nam pisati na adresu:
Centro Cardiovascolare
Azienda per i Servizi Sanitari N°1 "Triestina"
Via Slataper, 9 - Ospedale Maggiore - 34134 Trieste (Italy)